Bli medlem i Svenska New Forestföreningen

Genom att betala in 300:- på Svenska New Forest Föreningens
Bankgiro 5723-6010 eller Swish 1232218444 blir du medlem i föreningen och då får du vår medlemstidning "New Forestbladet" fyra gånger per år, samt att du får deltaga på våra utställningar och NF-Mästerskapen.

Genom att betala 100 kr kan familjemedlem, boende på samma adress som huvudmedlem, bli stödjande medlem. Som myndig har du då rösträtt på SNF's möten. New Forestbladet utgår dock bara till fullt betalande medlem (300 kr).

Vill du som ny medlem ha bekräftelse på att medl.avgiften är
betald, ange detta tillsammans med en email-adress på inbetalningen så får
du en bekräftelse på detta.

SNF hälsar fler stödjande familjemedlemmar välkomna i föreningen!

För utländska medlemmar:
IBAN: SE7895700000000032670788
Kontonummer: 9570 3 267.078-8
BIC-adress SPSDSE23

Baileyz RNF 187

Baileyz RNF 187
Br, bls vtul vtbff, 143 cm
Född 2003 hos Anette Karlsson, Hallsberg
Äg. Anette Karlsson, Hjälmsätter Matildelund 694 92 HALLSBERG
Tele: 0582-20117, 070-966 77 08
E-post: Hemsida: www.matildelunds.nu

GW-Blod: 6,25%
Stofamilj: 14 - Coppice Queen
Hingstlinje: Denny Danny

Tilldelad avelsvärdesklass G

Relaterad information

Mer under Hingstar