Exteriör- och kvalitetsindex

Förklaring till exteriörindex

Rev. 2011-02-21

Så här funkar det. Indexet beräknas på resultat från SNFs utställningar sedan
1986, premieringsresultat 1986 samt resultat från utställningar hos
lokala ponnyföreningar, treårstester och kvalitetsbedömningar som är
inrapporterade till Svenska Hästavelsförbundet (SH). Indexet beräknas av
SH. För varje bedömningsgrupp och för totalpoängen beräknas en
medelpoäng över alla utställningar. Därefter beräknas medelpoängen för
varje utställning.Om det har varit fler än 20 visade hästar på
utställningen korrigeras poängen utifrån medelpoängen på utställningen.
Medelpoängen för typ över alla utställningar är t.ex. 7,89. Om
medelpoängen på en viss utställning är 7,79 räknas alla typpoäng på
denna utställning upp med 0,1 poäng. Om hästen fått 8 korrigeras poängen
till 8,1. Detta görs för att utjämna för att olika domare ger olika
höga poäng. Om 20 eller färre hästar visats på utställningen behåller
hästarna de poäng de fått. 8 förblir alltså 8.Sedan beräknas ett
medelvärde för varje utställd häst. Om en häst bara är utställd en gång
räknas de korrigerade siffrorna som den fick då, men om den är utställd
flera gånger räknas ett medelvärde på all visningstillfällen. Därefter
räknas ett medeltal för alla visade avkommor till varje hingst.
Medeltalet omvandlas till ett index genom att beräkna hur mycket
hingstens avkommor avviker från medeltalet för hela rasen. Avvikelsen
multipliceras med 2 eftersom hälften av arvet kommer från hingsten.
Därefter adderas medeltalet för rasen och sedan divideras detta tal med
medeltalet för rasen. Till sist multipliceras alltihop med 100.T.ex. en
hingst har medelvärdet 8,00 på sina avkommor på typ. Avvikelsen från
medel: 8,00-7,79 = 0,11. Dubbla avvikelsen är 0,22. Adderar man till
medelvärdet får man 8,11. Dividerar man med medelvärdet får man
8,11/7,79 = 1,04 och multiplicerar man med 100 får man fram indexet 104.
Det betyder i teorin att om man låter hingsten betäcka "medelston"
kommer man att få avkommor med en typpoäng som ligger 2 % (4/2) över
rasens medel.Ju fler avkommor som har visats efter varje hingst desto
säkrare är naturligtvis avelsvärdet. Det behövs 15 avkommor för att få
officiella värden. Det innebär att ingen hingst blir avkommebedömd
förrän minst 15 avkommor är visade.Siffrorna för de som har 10-14
avkommor redovisas dock på en speciell obs-lista så att stoägarna kan se
vart åt det lutar.

Sv. Hästavelsförbundet Dan-Axel Danielsson