Hingstar godkända i annat land men verksamma i Sverige

Hingstar godkända i Sverige men som ej betäckt de senaste två åren