Sturevallens Story

Sturevallens Story
Meweis af Toftagårdens förstfödda son,
Modern är Juliette III, ue: Miclas Madoc.
Äg. Sturevallens Stuteri

 

Mer under Fölgalleri 2014