Torpalyckans .....

Stoföl född 8 maj e.Torpalyckans Man-Boy Rnf 210 u.Iris ue. Kantjes Ronaldo He.Stb 197 

Mer under Fölgalleri